SERVEIS
EL CATÀLEG
DE SERVEIS
ES BASA EN
6 EIXOS
ESTRATÈGICS:
1
Innovació: estudis de mercat; plantejament de projectes d'innovació (R+D o model de negoci); grups de treball temàtics; propostes individuals de membres i assessorament; lideratge de la Sports Innovation Network of Catalonia (SINC); i cerca de socis.
2
Formació: "Màster en Tecnologia de l'Esport"; "Retail per a no retailers"; i "Eficiència Energètica en Instal·lacions Esportives"; alumnes en pràctiques i projectes finals de carrera (en disseny de productes i en gestió de l'esport); i borsa de treball.
3
Club de Negocis: Premis Empresa i Esport; Jornades en diferents temàtiques; i suport a emprenedors i noves iniciatives.
4
Internacionalització: missions internacionals conjuntament amb altres clústers europeus; formació de grups de cooperació per captar nous mercats; projectes internacionals d'innovació; visites anuals a altres clústers de l'esport; i informació de mercats.
5
Visibilitat: millors pràctiques i estudis sectorials; posicionament internacional de Barcelona i Catalunya; i visibilitat de la indústria de l'esport.
6
Networking: foment del coneixement i projectes entre empreses del clúster; coorganització de jornades; i grups de treball permanents en Eficiència i Compra Energètica (EFISport), Turisme i Esport, Innovació i Esport, i SportLovers.

1
INNOVACIÓ

INNOVACIÓ
3
CLUB DE NEGOCIS

CLUB DE NEGOCIS
5
VISIBILITAT

VISIBILITAT
2
FORMACIÓ

FORMACIÓ
4
INTERNACIONALITZACIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ
6
NETWORKING

NETWORKING


AMB EL SUPORT DE:
Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Ocupació
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Energía y Turismo
European Commission
Cluster Management Excellence
INDESCAT · C/ Milà i Fontanals 14-26, 2n 7a · 08012 · Barcelona
·
·